Rögzített fogpótlások- Inlay -(öntött tömés) terjedelmében a fogtömésnek felel meg, csak nem az orvos készíti rétegezve a szájban, hanem lenyomat vétel után a fogtechnikai laboratóriumban száraz, precíz körülmények között készül. A kész tömést a rendelőben aztán beragasztják a fog üregébe.
 

- Onlay -mint az inlay, csak a fog csücskét is pótolja.
 
- Korona -amikor a fognak olyan nagy felületét kellene töméssel pótolni, hogy az már fizikailag nem stabil (vagy amikor gyökérkezelés következtében törékennyé vált), akkor a fogakat körben lecsiszolják.         Lenyomat vétel után a csonkot mint egy sapkával körben bevonják/felépítik. Anyaga a célnak, esztétikai és fizikai követelményeknek megfelelően többféle lehet.


Híd - foghiány esetén készül. A pótolni kívánt fog előtti/mögötti fogakat a koronakészítésnek megfelelően lecsiszolják, majd lenyomatvétel után a fogtechnikus elkészíti rá a fizikai/anatómiai viszonyoknak megfelelő méretű és formájú pótlást.


- Öntött csap - amikor egy fogat azért nem lehet bekoronázni mert annak nagy része hiányzik, de a foggyökér és környezete ép, akkor gyökértömés után a gyökércsatorna megfelelő előkészítését követően csapot készíthetünk bele, mely a fogbaragasztás után a lecsiszolt fogat képviseli/helyettesíti. Erre koronát, hidat ugyanúgy lehet készíteni, mint ha a saját foganyag lenne lecsiszolva.

Készült az EuPark rendszerben, Technológia: EUSAN Kft.